Home » Archives by category » ข่าวพระราชสำนัก

รอง ผบ.กปช.จต.เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗‏

รอง ผบ.กปช.จต.เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗‏

พลเรือตรี นพพร  วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสเสด็จฯเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์ พอ.สว.  ณ โรงเรียนบ้านตาเรือง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เร่งบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวและอุทกภัย

เร่งบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวและอุทกภัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางสมถวิล ยังอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนฯ นำกำลังพลของกองทัพเรือ  ข้าราชบริพารในพระองค์ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย  ณ ฝูงบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนามบินอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เตรียมพร้อมรับอุทกภัยช่วงฤดูฝนและแผ่นดินไหว   วันนี้ (13พ.ค.57)  นางสมถวิล ยังอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่เกิดประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม หรืออาจประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อนำเข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วยงานราชการจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ จึงได้จัดให้มีการเตรียมสิ่งของพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 28,000 ชุด เพื่อนำเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูช่วงฝนแล้ว ประกอบกับมีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัย อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม […]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ108 ครั้ง ประจำปี 2555 – 2556 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันนี้ (18 เมษายน 2557 ) เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2555 – 2556 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 รวม 7 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 604 ราย เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในการนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2555-2556 ของจังหวัดในเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 7 จังหวัด ประกอบด้วย  พระภิกษุ เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต จำนวน 7 รูป  ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และ […]

นาวิกโยธินจัดกิจกรรมตักบาตรและปลูกปะการังเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

นาวิกโยธินจัดกิจกรรมตักบาตรและปลูกปะการังเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันนี้(2เม.ย.57)เวลา07.00น.ที่ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีโดย มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร นิมนต์สามเณรจากโรงเรียนจ่านาวิกโยธินจำนวน130รูป เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และในเวลา(10.00)พลเรือตรี อำพล เที่ยงสกุล ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้มาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี มหาวิทยาลับบูรพา นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ชมรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย สถาบันวิยาศาสตร์ทางทะเลและข้าราชการทหารร่วมให้การต้อนรับ ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 กลยุทย์ด้านกิจการพลเรือนในส่วนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้อนุมัติให้ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ซึ่งตามคำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมประจำพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพรกองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นคณะดูแลชายทะเลและปะการัง การดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังพื้นที่อ่าวนาวิกโยธินในวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน 2557 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับกำลังพลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่เป็นแนวปะการังบิเวณเกาะไก่เตี้ย การดำเนินการ กองการฝึกพลทหารฯ ได้ร่วมกับชมรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย  และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการดำน้ำสำรวจสภาพแวดล้อมแนวปะการังบริดวณเกาะไก่เตี้ย ซึ่งเป็นแนวปะกรังที่เกิดใกล้ฝั่ง เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เช่น สภาพทางอุทกศาสตร์สิ่งมีชีวิตอื่นๆบริเวณโดยรอบ กระแสน้ำ ที่จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปะการัง เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดแผนการดำเนินการการปลูกและอนุรักษ์ต่อไป พลเรือตรี อำพล เที่ยงสกุล ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังพื้นที่อ่าวนาวิกธินเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพในวันนี้ระบบนิเวศแนวปะการังอ่าวนาวิกโยธิน […]

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทอดพระเนตรการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2557

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทอดพระเนตรการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2557

เวลา 11.10 น.วันนี้ (28 ก.พ.57) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทอดพระเนตรการสาธิตการปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยเป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพเรือจากส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษารวม 21 หน่วย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้กำลังพล ได้บูรณาการการฝึกของหน่วยต่างๆ และเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมเผชิญสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ที่จะทำให้กองทัพเรือ สามารถดำรงบทบาทในฐานะหน่วยงานความมั่นคง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ทำการฝึกลักษณะ “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” และฝึกแบบไม่มีแผนยุทธการไว้รองรับ ด้วยการสมมุติเหตุการณ์ให้มีภัยคุกคาม หน่วยรับการฝึกจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต จนได้เป็นคำสั่งยุทธการ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการฝึก, ขั้นการฝึก การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกภาคสนามและภาคทะเล, และขั้นการสัมมนาสรุปผลการฝึก โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ ที่ดำเนินการวิจัย พัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ สำหรับเสริมสร้าง พัฒนากำลังรบของกองทัพ ให้มีขีดความสามารถป้องกันอธิปไตยของชาติทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ หมวกทหารราบติดกล้อง ถ่ายทอดสัญญาณภาพ ลาดตระเวน, พัฒนาอากาศยานไร้นักบินแบบปีกนิ่งและปีกหมุน, เรือไร้คนขับบังคับวิทยุสนับสนุนการตรวจค้น, ต้นแบบเครื่องบินทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 นำพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงอภิสัมมนสักการะแด่ สมเด็จพระสังฆราช

  ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ร่วมแสดงอภิสัมมนสักการะและฟังพระสวดพระอภิธรรมถวายแด่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลฯ และน้อมถวายความอาลัย  สำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา ในวันนี้ (10 ธ.ค.56)  ที่ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ (หลวงปู่อี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ได้ร่วมแสดงอภิสัมมนสักการะและฟังพระสวดพระอภิธรรมถวายแด่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลฯ และน้อมถวายความอาลัย สำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธ ศาสนา โดย พลเรือโทวีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และนาง วชิราภรณ์ สุขก้อน คู่สมรส พร้อมดวย พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอกชาลี มนต์ไตรเวทย์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะนายทหาร และเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรม โดยในพิธีประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม […]

พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงอภิสัมมนสักการะแด่ สมเด็จพระสังฆราช

  สวนนงนุชพัทยาร่วมกับพุทธศาสนิกชน ร่วมแสดงอภิสัมมนสักการะและฟังพระสวดพระอภิธรรมถวายแด่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลฯ และน้อมถวายความอาลัย  สำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา ในวันนี้ (8 ธ.ค.56)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสัตหีบ (หลวงปู่อี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ได้ร่วมแสดงอภิสัมมนสักการะและฟังพระสวดพระอภิธรรมถวายแด่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลฯ และน้อมถวายความอาลัย สำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธ ศาสนา โดย นาย กัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา ได้มอหมายให้ นายมานิจ นารินทร์รักษ์  รองผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา นำผู้จัดการและหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ของสวนนงนุชพัทยา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรม โดยในพิธีประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  พร้อมด้วยพระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ให้ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และนำไปประ พฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุข   […]

ชาวอิสานชลบุรีร่วมจุดเทียนชัยถวายพ่อหลวงในงาน”อิสานโฮแซว 56

ชาวอิสานชลบุรีร่วมจุดเทียนชัยถวายพ่อหลวงในงาน”อิสานโฮแซว 56

”   เมื่อคืนวันที่ (8 ธ.ค.56) ที่สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้นำประชาชนชาวไทยภาคอิสานในพื้นที่สัตหีบและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในพิ้นที่ชลบุรีกว่า 3,000 คน ร่วมจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ โดยมีชาวไทยภาคอิสานในพื้นที่สัตหีบ ชลบุรี และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลกันอย่างเนืองแน่น และทันทีที่เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาจบลง ทุกคนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียง”ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วบริเวณ และติดตามด้วยการจุดพลุขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยสีสันที่สวยงาม ท่ามกลางความยินดีและมีความสุขของพสกนิกรที่ร่วมในพิธีเปิดการจัดงาน “อิสานโฮแซว”  ของชมรมชาวอิสานสัตหีบสัมพันธ์ ประจำปี 25656 ในคืนนี้   นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวถวายราชสดุดีว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง ที่วันคล้ายวันพระราชสมภพได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในปี 2556 ที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 66 พรรษา และทรงมีพระชนมายุ  86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม2556 นี้ ทุกคนต่างซาบซึ้งและปลื้มปีติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยมานานหลายสิบปีด้วยความยากลำบาก เพื่อให้ชาวไทยพ้นจากความทุกข์ยาก นับแต่ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ  จึงขอประกาศเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   นางสาว เยาวนันทน์ โกมารพิมพ์ ประธานชมรมชาวอิสานสัตหีบสัมพันธ์ กล่าวว่าการจัดงานอิสานสัตหีบสัมพันธ์หรือ ”อิสานโฮแซว” ได้จัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี  เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอิสานมิให้เหือดหายไป ถึงแม้ว่าจะต้องจากถิ่นฐานเดิมมาอยู่ ณ ถิ่นอื่น รวมถึงเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ในงานสาธารณะต่างๆ เพื่อตอบแทนพื้นที่ที่ได้มาประกอบอาชีพจนเกิดความเจริญรุ่งเรือง และประการสำคัญเพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคีของชาวอิสานในพื้นที่กับกลุ่มบุคคลโดยทั่วไป  โดยได้นำนักร้องได้แก่  เฉลิมพล […]

ศาสนาพุทธคริสต์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพ่อของแผ่นดิน

เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2556   ที่บริเวณมณฑลพิธี หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือตรี ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับพระราชพิธี ณ มณพลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช  โดยประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ นำโดย พระอาจารย์สมชาย กิตติสาโร จากวัดสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ อายุวัฒนะมงคลคาถา  ร่วมกับศาสนาคริสต์ นำโดยบาทหลวง ทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำสัตหีบ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์  ชื่อว่า “วจนพิธีกรรม”  ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวอธิษฐานจิต ถวายบทเพลงร่วมใจกันวิงวอนต่อองค์พระเจ้าพระผู้ทรงเมตตา ขอพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556  เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล และเทิดเกียรติแด่พระองค์ ผู้ทรงสถิตในดวงใจของเหล่าทหารนาวิกโยธิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีผู้บังคับทุกระดับชั้น กำลังพล  ครอบครัว ชุมชน คณะครูและนักเรียนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมในพิธี หลังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาจบลง […]

เทศบาลตำบลบางพระและชาวชุมชนร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ สวนสาธารณะชายทะเลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางพระ และชาวชุมชน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช และทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา โดยก่อนเริ่มพิธีได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่นของเทศบาลตำบลบางพระ ประจำปี 2556 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ นายสมจิตร์ มลสุวรรณ จากชุมชนบางพระน่าอยู่ จากนั้นผู้แทนชุมชน และหน่วยงานต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานในพิธีนำกล่าวราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัย พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลวันพ่อแห่งชาติ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลวันพ่อแห่งชาติ เมื่อเวลา 19.19 น. ของวันนี้ (5ธ.ค.56 ) พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือในฐานะผู้แทนกองทัพเรือได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน- พุ่มทอง  จุดเทียนชัยถวายราชสดุดีมหาราชา ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  พ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสดุดีมหาราชา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในสวนกรมหลงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ก่อนจุดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติอย่างสวยงาม โดยมีข้าราชการ ทหารเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน ต่างๆ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในวันนี้กว่า 1,000 คน .พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ   86  พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระประมุข และทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระราชหฤทัย ประกอบไปด้วย พระเมตตากรุณา อยู่เนืองนิตย์ ด้วยพระราชประสงค์จำนงหมายจะให้ประชาชนทั้งหลาย มีความเจริญร่มเย็นเป็นสุขถ้วนหน้า เหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรอย่างหาที่สุดมิได้ จึงพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวันอันเป็นมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา ที่เวียนมาบรรจบในปีนี้ อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-3455203/086-3684323

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)‏

กองทัพเรือ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖ ) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ วางพวงมาลาถวายราชสักการะในนาม “กองทัพเรือ” และ พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ วางพวงมาลาถวายราชสักการะในนาม “ฐานทัพเรือสัตหีบ” พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วย กองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๖ เส้นทางสัตหีบ – ระยอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอพานทอง ณ วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน […]

สัตหีบจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ถวายในหลวง

สัตหีบจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ถวายในหลวง

อำเภอสัตหีบ จัดโครงการอำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่ หนึ่งในโครงการทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินออกให้บริการประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกให้บริการอย่างทั่วถึง วันนี้ (24 ต.ค. 56 ) นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดชำนาญการอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่ หนึ่งในโครงการทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญ วัดหนองจับเต่า    ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมีสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้ขอรับบริการกว่า 200 คน ร่วมเปิดโครงการ โดยนายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดชำนาญการอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า สภาวการณ์ของเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทยในปัจจุบันได้ทรุดตัวลงอย่างมาก ทำให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากการดำรงชีวิต เช่น ค่าครองชีพที่สูง สินค้ามีราคาแพง ปัญหาว่างงาน และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ จากปัญหาดังกล่าว อำเภอสัตหีบ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงหาทางแก้ไขจัดทำโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกให้บริหารแก่ประชาชนในทุกชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกอำเภอเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอด้วยตนเองแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนราชการ ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ที่สำคัญ ข้าราชการรัฐที่มีส่วนร่วมในโครงการยังจะได้ร่วมกันสร้าง 1 ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน    สำหรับการออกให้บริการครั้งนี้ มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ […]

ถุงยังชีพพระราชทาน10000ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ถุงยังชีพพระราชทาน10000ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในวันนี้15 ต.ค.56 ที่กองการ บินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนามบิน อู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้ รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พิจิตร พิษณุโลก  อยุธยา ได้ทรงโปรดให้ นางสมถวิล ยังอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ฯ บรรจุ ถุงยัง ชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อน พึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน10000ชุด สำหรับประชาชน 2000ชุด พระภิกษุสงฆ์ 80 ชุด  จังหวัดพิจิตร วัดกระทุ่มน้ำเดือด  หมู่ 9  ต.รังนก อ. สามง่าม  จำนวน 1,500 ชุด และพระภิกษุสงค์ 25 ชุด  ส่วนที่อำเภอโพประทับช้าง  จ. พิจิตร จำนวน 525 ชุดโดยมีกำลังพลจากกองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ เทศบาล เมืองสัตหีบ ธนาคารไทยพานิชย์ บ.สยามยูไนเต็ดสตีล สมาคมไทเก็กสัตหีบ ข้าราชบริพารในพระองค์ และ ข้าราชการ ทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ ร่วมกันบรรจุถุงยัง ชีพพระราชทานฯ ระหว่างวันที่15ต.ค. -16 ต.ค.56  เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือประ […]

พระราชทานถุงยังชีพ 5,000 ชุดช่วยเหลือน้ำท่วมจันทบุรี

ในวันนี้ (24 ก.ค.56) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย จำนวน 5,000 ชุด จากฝูงบิน 201 กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อนำเข้าให้ความช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองจันทบุรี 3,000 ราย และที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2,000 ราย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 900 ราย คนพิการ 110 ราย พระ 65 รูป ชาวบ้าน 3,925 ราย ในพื้นที่ 17 ตำบล 82 หมู่บ้าน และ 2 วัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยก่อนหน้านี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) […]

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก

       วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2556  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลแก่จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ชนะการประกวดระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี         โครงการ TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 8 ปี ปัจจุบันเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONEจำนวนมาก ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ และทักษะในการดูแลตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขณะเดียวกันก็เป็นเครือข่ายที่มีความสามารถพร้อมดูแล ช่วยเหลือเพื่อนๆให้ห่างไกลมหันตภัยยาเสพติด ด้วยแนวทางการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE คือการป้องกันปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และความต้องการของเยาวชนวันรุ่น เป็นการป้องกันปัญหาตัวเยาวชนเอง ทั้งในด้านของการพัฒนา EQ การค้นหาและเข้าใจตัวเอง การใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่าถูกต้องเหมาะสม ทำให้เกิดความรู้ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เปรียบเสมือนเกราะที่แข็งแรงที่ช่วยป้องกันเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้พ้นจากภัยยาเสพติดรวมทั้งภัยสังคมอื่นๆ ลักษณะการดำเนินงานเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การเสริมสร้างเยาวชนไทยสู่เยาวนคุณภาพในอนาคต      การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER […]

ทหาร 12 กองพัน กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามในวันกองทัพไทย

ทหาร 12 กองพัน กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามในวันกองทัพไทย

         วันนี้ ( 18 มกราคม 2556 ) พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่งเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2556 ณ ลานสวนสนามหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ประญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการแสดงการสาธิตกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธา ของนักโดดร่มกองทัพเรือ การแสดงสวนสนามวิ่ง ของทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง การแสดงดนตรีสนาม ของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ                  และในการสวนสนามของเหล่าทหารเรือมี นาวาเอก สมประสงค์ วิศกดลกพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษา  เป็นผู้บังคับการกรมผสมสวนสนาม ควบคุมกองพัน 12 กองพัน ประกอบด้วย กองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กองพันที่ 2 กองเรือบรรทุกเฮลิคอบเตอร์ กองเรือยุทธการ กองพันที่ 3 กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กองพันที่ 4กรมสารวัตรทหารเรือ กองพันที่ 5 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองพันที่ 6 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองพันที่ 7 กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ กองพันที่ 8 กรมก่อสร้างและพัฒนา […]

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเนื่องในวันวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญยิ่ง นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกาชาดจังหวัด และพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงก่อสร้างบ้านเมืองให้อยู่ทุกวันนี้ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญชาญฉลาด เลื่องลือไปทั่วปฐพี เห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับชุนสามชนเจ้าเมืองฉอด การทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ใจทุกข์สุขของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล และทรงเป็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดังปรากฏหลักฐานว่า ทรงจัดสร้างพระอาราม ทั้งในและนอกราชธานี รวมทั้งทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม และการสร้างศาสนวัตถุอีกด้วย นอกจากนี้ […]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ พอ.สว. ประจำจังหวัดชลบุรี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ พอ.สว. ประจำจังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งจากสนามบินกองการบินทหารเรือ (อู่ตะเภา) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหมื่นจิต หมู่5 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรึ เพื่อทรงตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดชลบุรี ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรบ้านหมื่นจิต ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ครั้นเสด็จถึง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดชลบุรี กราบทูลรายงานและเบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้า ถวายเงินและรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ และเบิกผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ เฝ้า รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ กับเบิกอาสาสมัครเฝ้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว.เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ ตามลำดับ จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาทำการตรวจรักษา ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 36ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และอาสาสมัคร รวม 1,679 คน ประกอบด้วยแพทย์ 80 คน ทันตแพทย์ 132 คน […]

Page 1 of 41234