สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินแถลงผลงานปี 2555 กำไรเกือบ 20 ล้านบาท

       วันนี้ (24 พ.ย.55 ) พลเรือตรี ธนกาญจน์ ใคร่ครวญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด  ณ ห้องหาดเล็ก อาคารเอนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นาวิกโยธิน จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  

 โดย พลเรือตรี ธนกาญจน์ ใคร่ครวญ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานในพิธีได้มอบรางวัลให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินดีเด่น ประจำปี 2555 พร้อมมอบของที่ระลึกให้คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี รวมถึงคณะผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย พร้อมกับกล่าวว่า สหกรณ์อมทรัพย์นาวิกโยธินจำกัด ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งนี้เป็นผลงานของสมาชิกทุกคนที่ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การมีคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ดีขึ้น ด้วยความมั่นคงของสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญอยู่คู่กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งและยังมีหน้าที่อีกทางหนึ่ง คือเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดเป็นสวัสดิการภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีกฎหมายรองรับ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริม และคุ้มครองให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยดี ส่วนหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์เป็นหน้าที่ของสมาชิกโดยตรง

        และยังได้กล่าวอีกว่า การจัดตั้งสหกรณ์ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความคิดริเริ่มของสมัยท่าน พลเรือโท ตรีรัตน์ ชมะนันทน์ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมอบหมายให้พลเรือตรีพิทยา ศุภมงคล อดีตเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในสมัยนั้น เป็นประธานคณะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นแหล่งที่สามารถช่วยสร้างสวัสดิการให้กับสถานประกอบการนั้น ๆ ได้ เช่น ให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเงิน และส่งเสริมการออมทรัพย์ผู้เป็นสมาชิก หากนายจ้างสามารถจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในสถานประกอบการเป็นผลสำเร็จ เท่ากับได้ช่วยลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น ๆ ให้สามารถช่วยตัวเองได้ตามหลักการของการจัดสวัสดิการ ปัจจุบันรัฐได้ส่งเสริมสนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ทั้งนี้เพราะเห็นว่าระบบสหกรณ์เท่านั้นที่จะช่วยให้ประชาชนในชาติ มีความกินดี อยู่ดี มีความสุขได้อย่างแท้จริง ผู้บังคับบัญชาของทหารนาวิกโยธินในอดีตที่ผ่านมา มีความรู้สึกห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชามาตลอด จึงพยายามหาทางช่วยเหลือเหล่าทหารนาวิกโยธินทุกรูปแบบ

          และนับเป็นความสำเร็จของ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ภายใต้การบริหารงานของพลเรือโท บรรจบ ปรีชา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน ประจำปี 2555 นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จนสามารถทำให้กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน ประสบกับผลกำไรถึง 119 ล้านบาทเศษ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้ ก็จะย้อนกลับไปเป็นสวัสดิการภายในส่วนต่างๆ ของมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินต่อไป

            และในโอกาสที่การบริหารงานของ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน ประจำปี 2555 ครบวาระลง จึงได้มีการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ปราฏว่า พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินท่านใหม่ ที่จะบริหารงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน ในปี งบประมาณ 2556 ต่อไป

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-3455203/087-5871068

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *