ทม.สัตหีบ จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนจัดโครงการฝึกทักษะการเล่นดนตรี และโครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา ประจำปี 2555

 
          

            วันนี้ (21 มี.ค. 55)  นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี  นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายไชยเทพ  บุญเลิศ  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะการเล่นดนตรี และโครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา ประจำปี ๒๕๕๕ ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยมี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และ เยาวชนที่เข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้           
           นายรุ่งโรจน์   อ่อนวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ  กล่าวว่า ด้วยเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดโครงการฝึกทักษะการเล่นดนตรี และโครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และโครงการดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ด้วยการใช้ศิลปะทางดนตรี และกีฬา เป็นสื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนหลีกเลี่ยงอบายมุข และห่างไกลยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนได้ฝึกทักษะด้านดนตรี และด้านกีฬา เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น  โดยจัดฝึกอบรมแบ่งเป็น ๒ โครงการ คือ โครงการฝึกทักษะการเล่นดนตรี มีการฝึกอบรม ๗ ประเภท คือ เปียโน กีตาร์ กลอง ไวโอลิน อิเล็กโทน อะคูเลเล่ และดนตรีไทย ซึ่งมีเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ คน ที่โรงเรียนสยามดนตรีชลบุรี (เวฟมิค และ โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา มีการฝึกอบรมกีฬาประเภทว่ายน้ำเบื้องต้น ซึ่งมีเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ที่สระว่ายน้ำกองเรือยุทธการ นายไชยเทพ  บุญเลิศ  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสัตหีบ  กล่าวว่า ตามที่โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้แก้เยาวชนในเขตเทศบาล ผู้ที่มีความสนใจทางด้านดนตรีได้มีโอกาสเข้ามาฝึกทักษะทางด้านดนตรี และผู้ที่มีความสนใจทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้ามาฝึกทักษะทางด้านกีฬาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มุ่งดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำเยาวชนสัตหีบสู่สังคมอุดมปัญญา เรามุ่งหวังให้เยาวชนลูกหลานชาวสัตหีบ ได้ใช้ดนตรีและกีฬาเป็นสื่อพัฒนาขัดเกลาจิตใจ ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีและกีฬาสู่สากล เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ชาวสัตหีบต่อไป

อุดมเกียรติ  ทิพย์ศรีกุล / นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  081-3455203/087-5871068

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *